Βέρδη, Καρίνα

H Καρίνα Βέρδη γεννήθηκε στον Πει-
ραιά και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπού-
δασε Σκηνοθεσία κινηματογράφου στη
Σχολή Λυκούργου Σταυράκου και Ευ-
ρωπαϊκό Πολιτισμό στο Ε.Α.Π. Έχει
επιμορφωθεί σε γνωστικά πεδία σχε-
τικά με την τέχνη, τη γραφή, την επι-
κοινωνία και την ψυχολογία.

Έχει ασχοληθεί με εκδόσεις, ραδιό-
φωνο, πολιτιστική σύνταξη και εισή-
γηση σεμιναρίων γραφής σε χώρους
πολιτισμού. Από το 2022 συνεργάζεται
με τις εκδόσεις Άπαρσις ως επιμελή-
τρια εκπαιδευτικών και λογοτεχνικών
βιβλίων.

Είναι μέλος των συλλόγων Πανελλή-
νιας Ένωσης Λογοτεχνών, ΗΕΚΑΔΕ-
ΜΕΙΑ και Ελλ. Ένωσης Έρευνας και
Διάσωσης Εθελοντών Αττικής.

Έχει δημοσιεύσει δύο ποιητικές συλλο-
γές και τρεις ανθολογίες διηγημάτων,
ενώ παράλληλα υπογράφει στίχους
τραγουδιών (Verka).

 

Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

-1 TRANSITION

10,00€