ΘΑΝΑΣΙΜΑ - ΜΗΝ ΕΡΘΕΙΣ ΝΥΧΤΑ - Η Μ. ΚΑΙ Ο Χ.

ISBN: 978-618-5624-65-1
Είδος : Θεατρικό έργο
Σελίδες : 200
Εξώφυλλο : Μαλακό
Α' έκδοση : 2023
14,00€

Το 10ο βιβλίο της σειράς "Ελληνικά θεατρικά Κείμενα"

Στο πλαίσιο της δράσης του OutReach Project 2, Θεατρικές
προσεγγίσεις για τη διαφορετικότητα και την αποδοχή, η
ανταπόκριση των νέων, ανερχόμενων θεατρικών συγγραφέων
στο κάλεσμα των Συνεργειών Πολιτισμού, ξεπέρασε κάθε πρό-
βλεψη.
Το OutReach Project, τοποθετεί στο επίκεντρο των δράσεων
του τη δημιουργία και καθιέρωση ενός απαραίτητου θεσμού για
το θεατρικό γίγνεσθαι, που θα μπορεί να ενεργοποιεί σταθερά
και συστηματικά την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία των
νέων θεατρικών συγγραφέων με το κοινό. Έναν θεσμό που θα
συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη ενός γόνιμου και εποικοδο-
μητικού διαλόγου με προοπτική την αμοιβαία κατανόηση και
αποδοχή της διαφορετικότητας, δίνοντας βήμα και λόγο σε νέες,
συχνά υποεκπροσωπούμενες, φωνές να προτάξουν με τη γραφή
τους την ανοικτότητα, τη συμπερίληψη και την επικοινωνία με
το Άλλο.

Κώστας Θεωνάς

Επιμελητής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Το «OutReach Project 2» τελεί υπό την αιγίδα και την υποστή́ριξη
του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Επιμέλεια έκδοσης: Ernesto N. Bauman
Σελιδοποίηση: Νικολέττα Γεωργιάδου
Σχεδιασμός εξωφύλλου: Γεωργία Αλεβιζάκη
Επιμέλεια κειμένων: Καρίνα Βέρδη

Πού μπορώ να το βρω;