Κατσουλίδη, Μαριάννα

Η Μαριάννα Κατσουλίδη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979.
Το 2000 – 2005 σπούδασε Ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή
Καλών Τεχνών της Αθήνας, με καθηγητή τον Τριαντάφυλλο
Πατρασκίδη και επιλογή ειδικών μαθημάτων Σκηνογραφία,
Χαρακτική και Διδασκαλία της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση και αποφοίτησε με άριστα.
Το 2008 αποφοίτησε από το 2ετές Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
Εικαστικών Τεχνών ΜΕΤ της Α.Σ.Κ.Τ., με καθηγητή τον Τάσο
Χριστάκη.
Από το 2005 έως σήμερα έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Εκ-
παίδευσης Ενηλίκων, το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ηλι-
ούπολης, καθώς και το Κέντρο δια βίου μάθησης Vellios School
of Art, ως καθηγήτρια σχεδίου, χρώματος και χαρακτικής.
Είναι τελειόφοιτη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εικα-
στικής Ψυχοθεραπείας, στο Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθερα-
πείας και εκπαιδευόμενη εικαστική ψυχοθεραπεύτρια.
Έχει κάνει 6 ατομικές εκθέσεις και έχει πάρει μέρος σε πε-
ρισσότερες από 50 ομαδικές εκθέσεις. Έργα της υπάρχουν
στη συλλογή του Μουσείου Φρυσίρα, στη συλλογή Μοσχαν-
δρέου, στη συλλογή του Luciano Benetton, και σε πολλές
ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η ζωγραφική της είναι παραστατική, συμβολική, με βαρύτητα
στο σχέδιο, και τα θέματα της ανθρωποκεντρικά με στοιχεία
από παιχνίδια, μύθους και παραμύθια.
Zει και εργάζεται στην Αθήνα.
www.marianna-katsoulidi.com