ΕΘΝΙΚΟ ΦΙΛΙ - KISSING NATION

ISBN: 978-618-5320-64-5
Α' έκδοση : Δίγλωσση έκδοση, Ελληνικά-Αγγλικά
Εξώφυλλο : Μαλακό εξώφυλλο
Σελίδες : 60
10,00€

Σκέψεις βασισμένες στις σημειώσεις για το έργο

Μπορεί ένα έθνος να ερωτευτεί ένα άλλο. Τι γίνεται
όταν αυτό συμβαίνει; Μπορεί ένα σώμα να κάνει σεξ
με ένα άλλο σώμα ως έθνος. Τι είναι αυτό το σεξ;
Μπορεί το ίδιο το έθνος να ερωτευτεί τον εαυτό του.
Τι γίνεται όταν αυτό συμβαίνει; Πού και πώς δημι-
ουργείται το ομοερωτικό; Πώς ό όμοιος έρωτας
γίνεται λεσβιακός; Όταν περνάς τα σύνορα; Όταν επι-
στρέφεις; Όταν ενώνεις; Όταν μάχεσαι; Τι είναι σύνορα;
Θα μπορούσαν να είναι συμφωνικοί ήχοι ψυχών ή
σωμάτων. Θα μπορούσαν να είναι εικαστικές αποδόσεις
του άναρθρου σε συμπαραγωγή με ό,τι αρθρώνεται.
Θα μπορούσαν να είναι σώματα που νοηματοδοτούνται
από την αρχή σε μια θεατρική συνεργασία με τον
Λόγο. Θα μπορούσαν να είναι γεωγραφικοί όροι για
να γίνει κατανοητή η παράμετρος της γλώσσας,
κυρίως της μητρικής. Αυτής της γλώσσας που οι λε-
σβίες γυναίκες ειδοποιούν και οργανικά. Ένα εγχειρίδιο
ορίων που δημιουργούνται, καταλύονται, λησμονούν-
ται, προσδιορίζονται από την αρχή. Μια αρχή εκτός
και εντός αλφαβήτου. Μια αλφάβητος μάρτυρας και
αρχείο συγχρόνως.
Χριστιάνα Λαμπρινίδη

From playwright's notes:
Can a nation fall in love with another nation? What
happens when it happens? Can a body fall in love
with another body like a nation? Is this sex? Can a
nation fall in love with itself? What happens when
it happens? Where and how does the homoerotic
occur? How does same love become lesbian? When
you cross borders? When you return? When you become
a union? What are borders? They could be
symphonic sounds of bodies or souls. They could be
visual depictions of the inarticulate in co-production
with the articulated. They could be bodies reassigning
meaning in a dramatic collaboration with
discourse. They could be geographical terms for
language to be understood, especially mother tongue.
This tongue-language lesbian women inform as an
organ. A manual of limits: created, abolished, forgotten,
redefined. In and out of alphabets. A witness
alphabet, also an archive
Christiana Lambrinidis

Πού μπορώ να το βρω;