Μπότη, Σταυρούλα

Η Σταυρούλα Ν. Μπότη γεννήθηκε στη Λαμία. Είναι
Μουσικολόγος με ειδίκευση στη Μουσική Τεχνολογία
και αριστούχα κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
στις Τ.Π.Ε. για την Εκπαίδευση, από το ΕΚΠΑ. Από το
2020 είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο Τμήμα Κινημα-
τογράφου του ΑΠΘ, διερευνώντας τη συμβολή της
δημιουργίας κινηματογραφικών ήχων Foley, στην ανά-
πτυξη δεξιοτήτων εφήβων μαθητών. Παράλληλα, έχει
αποκτήσει όλα τα πτυχία Ανώτερων Θεωρητικών από
το Δημοτικό Ωδείο Λαμίας, καθώς και το Δίπλωμα του
Όμποε με άριστα. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα
σύνθεσης και πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια γύρω
από τη μουσική εκπαίδευση και ψυχολογία, σε διετή,
μονοετή και μικρότερο κύκλο σπουδών.

Έως σήμερα, εργάζεται ως καθηγήτρια Ανώτερων Θε-
ωρητικών και Όμποε στο Δημοτικό Ωδείο Λαμίας και
παράλληλα, έχει πολυετή προϋπηρεσία ως εκπαιδευ-
τικός μουσικής σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθ-
μιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Φθιώτι-
δας. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά

προγράμματα και έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πολλά
εκπαιδευτικά – πολιτιστικά προγράμματα σε συνεργα-
σία με τη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαί-
δευση Φθιώτιδας.

Επιστημονικά άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε πρα-
κτικά πανελλήνιων και διεθνών συνεδρίων και σε επι-
στημονικά περιοδικά. Επίσης, έχει συγγράψει και δια-
σκευάσει πολλά θεατρικά σενάρια για τη δημιουργία
παιδικών και εφηβικών παραστάσεων και έχει επιμε-
ληθεί δημιουργίες ψηφιακών αφηγήσεων. Το πρό-
σφατο, καλλιτεχνικό της έργο περιλαμβάνει τη σύνθεση
παιδικών τραγουδιών για εκδόσεις παιδικών βιβλίων,
αλλά και μουσικών επενδύσεων για ταινίες, θεατρικές
παραστάσεις και ραδιοφωνικές εκπομπές.


Facebook/LinkedIn: Stavroula Mpoti
Instagram/Tik Tok : stavroula_mpoti

 

Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

10 Νέες εντολές

τέχνη - εκπαίδευση - ανάπτυξη δεξιοτήτων
15,00€