10 Νέες εντολές

ISBN: 978-618-5624-83-5
Είδος : Εκπαιδευτικό
Σελίδες : 128
Εξώφυλλο : Μαλακό
Α' έκδοση : 2024
15,00€

Το βιβλίο «10 Νέες εντολές» είναι εμπνευσμένο από και για τους
νέους της εποχής μας! Μέσα από 10 σύντομα θεατρικά κείμενα
αναδύονται ιστορίες που έχουν εξομολογηθεί έφηβοι μαθητές και
περιγράφουν σκηνές που βιώνουν στο σπίτι, στο σχολείο και στην
κοινωνία γενικότερα. Σκηνές που τους δυσαρεστούν τους προβλη-
ματίζουν, τους καταπιέζουν και τους ωθούν να μιλήσουν και να
απευθύνουν τις δικές τους 10 νέες εντολές προς τους μεγάλους.
Μόνο που οι δικές τους εντολές, δεν έχουν τη μορφή απαγόρευσης
ή προσταγής, αλλά διεκδίκησης, ενθάρρυνσης, προτροπής, λύτρω-
σης. Κάθε κείμενο αποτελεί, έναυσμα για να μπορέσουν εκπαιδευ-
τικοί και μαθητές, γονείς και παιδιά να συζητήσουν, να επικοινωνή-
σουν και να αφουγκραστούν αμφότεροι τα προβλήματα, τις ανάγκες
και τα θέλω τους. Ταυτόχρονα, είναι ένα πολυδύναμο εκπαιδευτικό
εργαλείο για τα εργαστήρια δεξιοτήτων, αλλά και ένα καλλιτεχνικό
πλαίσιο ώστε μικροί και μεγάλοι να εμπλακούν δημιουργικά σε πολ-
λαπλές δραστηριότητες, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων του
21ου αι. και την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Είναι
καιρός να δώσουμε στα παιδιά μας τον χώρο, τον τρόπο, τις γνώσεις
και τις κατάλληλες δεξιότητες που χρειάζονται, για να δημιουργή-
σουν ένα όμορφο, ελεύθερο και ευοίωνο μέλλον!

 

Επιμέλεια κειμένων: Καρίνα Βέρδη
Ηλεκτρ. επεξεργασία: Χάρης Παυλίτινας
Σχεδιασμός εξωφύλλου: Γεωργία Αλεβιζάκη
Επιμέλεια έκδοσης-παραγωγή: Ernesto N. Bauman